Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС "БЕЗПЕКА"

avariya8.jpg

З метою подальшого підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, розвитку співпраці вищих навчальних закладів з передовими виробничими підприємствами і організаціями у напрямах навчальної та наукової діяльності, створення бази для поєднання навчання студентів з науковими дослідженнями, сприяння розвитку євроінтеграційних процесів, подальшому входженню України у Європейський освітній та науково-технічний простір і міжнародного співробітництва при Національному гірничому університеті наказом Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2008 р. за № 391 створено навчально-науково-виробничий комплекс "Безпека" у складі Національного гірничого університету, Науково-виробничого об’єднання “Павлоградський хімічний завод”, «Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини», Державне підприємство «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці України», «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»

© 2006-2023 Інформація про сайт