Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Наукові, та навчальні колективи учасників Навчально-науково-виробничого комплексу "Безпека" плідно працюють поміж себе на підставі взаємних договорів.

Без имени-2.jpg11 - 0006__.jpg

За 2021 рік в рамках співробітництва в ННВК Безпека сумісно проведено:

- підготовлено до захисту дисертаційну роботу Книша Івана Михайловича на тему "Обґрунтування параметрів каркасів легких фільтрувальних півмасок швидкого прилаштування", яка була заслухана на засіданні кафедри охорони праці та цивільної безпеки сумісно з представниками відділу Теоретичної розробки засобів індивідуального захисту Фізико-хімічного інституту захисту навколишнього середовища і людини;

- підготовлено до захисту дисертаційну роботу Клімова Данила Геннадійовича «Підвищення ефективності фільтрувальних засобів індивідуального захисту для умов надзвичайних ситуацій», яка була представлена на розгляд директорату Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод" (ДП"НВО"ПХЗ") з метою розгляду можливості його застосування на робочих місцях зі шкідливими домішками у повітрі;

- вісім викладачів кафедри охорони праці та цивільної безпеки пройшли підвищення кваліфікації з питань охорони праці та перевірку знань із законодавчих нормативних актів охорони праці у ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці України»;

- зі здобувачами першого бакалаврського рівня освіти за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» були проведені виїздні практичні заняття з дисципліни «Гігієна праці та виробнича санітарія» з атестації робочих місць;

- представники Державної установи «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» провели консультації зі здобувачами другого магістерського рівня спеціальності 263 «Цивільна безпека» для щодо підготовки до участі у кейс-чемпіонаті з питань формування ризик-орієнтованих підходів працівників підприємств та розробки нових стандартів у сфері охорони праці;

- відбулись відкриті семінарські заняття щодо причин підвищення травматизму в часи пандемій.

7.jpg2.jpg10.jpg1.png3.jpg4.jpg9.jpg6.jpg5.jpg8_cr.jpg11.jpg12.jpg

За 2020 рік в рамках співробітництва в ННВК Безпека сумісно проведено:

- участь у засіданнях спеціалізованої вченої ради з присудження наукових ступенів кандидата технічних наук К 26.802.01 при ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»;

- ознайомчу та переддипломної практики зі здобувачами освіти;

- консультацію та підготовку до захисту кваліфікаційних робіт здобувачів бакалаврського і магістерського рівнів за тематикою представлених організацій;

- консультації до підготовки наукових проектів щодо вирішення актуальних проблем сьогодення;

- відкриті лекції щодо особливостей професійної діяльності на робочих місцях організацій з оцінкою впливу на санітарно-гігієнічних умов праці на здоров’є працівників;

- лабораторні та виробничі дослідження засобів індивідуального захисту працівників.

4.jpg5.jpg7.jpg22101.jpg2.jpg3.jpg
© 2006-2022 Інформація про сайт