Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Наукові, та навчальні колективи учасників Навчально-науково-виробничого комплексу "Безпека" плідно працюють поміж себе на підставі взаємних договорів.

Без имени-2.jpg11 - 0006__.jpg

За 2020 рік в рамках співробітництва в ННВК Безпека сумісно проведено:

- участь у засіданнях спеціалізованої вченої ради з присудження наукових ступенів кандидата технічних наук К 26.802.01 при ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»;

- ознайомчу та переддипломної практики зі здобувачами освіти;

- консультацію та підготовку до захисту кваліфікаційних робіт здобувачів бакалаврського і магістерського рівнів за тематикою представлених організацій;

- консультації до підготовки наукових проектів щодо вирішення актуальних проблем сьогодення;

- відкриті лекції щодо особливостей професійної діяльності на робочих місцях організацій з оцінкою впливу на санітарно-гігієнічних умов праці на здоров’є працівників;

- лабораторні та виробничі дослідження засобів індивідуального захисту працівників.

4.jpg5.jpg7.jpg22101.jpg2.jpg3.jpg
© 2006-2021 Інформація про сайт